lördag 13 april 2013

Dagens inköp!

Det bästa barnet av Sofia Ohlsson, Conan (bara för att Becky Cloonan ritat) och Unwritten som jag inte vet ett jota om, men som blivit varmt rekommenderad.

SHARE:

Inga kommentarer

Skicka en kommentar

Kommentera med respekt, alla kommentarer förhandsgranskas innan publicering.

© Lina Neidestam

This site uses cookies from Google to deliver its services - Click here for information.

Blogger Template Created by pipdig