måndag 20 maj 2013

Besvärjelser och beskydd


I höstas ritade jag omslag till Besvärjelser och beskydd, svensk småstadsfantasy av Maria Friedner. Idag hämtade jag ut den färdiga boken på posten och jag är lika stolt som om jag skrivit den själv! Låna den på närmsta bibbla eller köp den HÄR.
 

SHARE:

Inga kommentarer

Skicka en kommentar

Kommentera med respekt, alla kommentarer förhandsgranskas innan publicering.

© Lina Neidestam

This site uses cookies from Google to deliver its services - Click here for information.

Blogger Template Created by pipdig